Námorná mína...
naspäť

V Imperial War Múzeu s Borisom
04/2007