"Predvianočná" party
12/2007
Je treba všimnúť si gitaru dole (čím chcem povedať že tu spievam - to nie je úsmev)
naspäť