Prechádzka pri Temži - Southwark
01/2007
Len taká foto pri zaujímavej reťazi...
naspäť