Team Vivo pri najznámejšej budove v Dzibilchaltúne - Templo de las Siete Muñecas, chrám siedmych bábik. Je postavený tak, že cez dvere vidno vychádzajúce slnko každý rok pri jarnom a jesennom slnovrate.
naspäť

Summer of Photography 2007, Mexico
10/2007