Windows XP klient
v doméne

Windows XP klient na Virtual PC

Podobne ako pri inštalácii servra na virtuálny počítač, postupujem aj pri vytvorení virtuálneho klienta s operačným systémom Windows XP.
Vytvorím si nový virtuálny počítač (128MB RAM postačuje...), a nainštalujem na ňho (z CD, alebo z image) Windows XP a Service Pack 2.

Meno počítača XPClientA, heslo password, nech sa to ľahko pamätá...

IP adresa 192.168.0.101 (rozhodol som sa prideľovať pracovným staniciam adresy z rozsahu 192.168.0.101 - 192.168.0.199). Keďže DNS beží na servri ServerA, do položky Preferred DNS server zadám 192.168.0.1 (IP adresa počítača ServerA)

Počítač zatiaľ ponechám v pracovnej skupine (ServerA) a do domény ho pridám neskôr (keď sa dokončí inštalácia)

Po ukončení inštalácie ako prvé skontrolujem či je nainštalovaný Service Pack 2 a doinštalujem Virtual Machine Additions. Na C: skopírujem i386 - v budúcnosti sa môže hodiť.

Potom nie je zlý nápad zazálohovať si tento virtuálny počítač aby som v budúcnosti nemusel vytvárať virtuálny počítač s Windows XP zdĺhavo nanovo úplne od začiatku.

Teraz pridám počítač do domény, čiže pravé tlačítko na "My Computer", "Computer Name" a "Change"

Počítač pridám do domény wray.sk

Ak sa objaví takéto čosi tak to značí že sieť funguje v poriadku a IP adresy som zadal správe. Môj Windows XP klient sa dokázal spojiť s mojim doménovým kontrolérom (počítačom ServerA) a ten si vyžaduje login a password užívateľa ktorý má na starosť doménu...
Užívateľ v mojej doméne zatiaľ existuje iba jediný - administrátor a teda zadám jeho údaje...

Pár sekúnd počkám a ... Práve som do mojej domény pridal prvú pracovnú stanicup počítač XPClientA. Môj počítač má odteraz plné meno xpclienta.wray.sk
Po tomto úkone je nutné reštartovať počítač.

Moja doména teda vyzerá v tejto chvíli takto. Mám jeden server (Ktorý je doménovým kontrolérom) a jednu pracovnú stanicu. Jediný užívateľský účet, ktorý v tejto chvíli existuje v doméne je administrator.

A keďže som v doméne tak plné doménové mená vyzerajú takto. Plné užívateľské meno (User principle name resp. UPN) sa vytvorí tak že pridám na koniec @doména, plné meno počítača (Full computer name) tak že k menu počítača pridám nakoniec .doména

(c) Wray 2007