Psychies

This page contains some of things that have came out of my head... They're mostly some thoughts of philosophy and psychology, maybe some of my writing attempts. I wrote some of them because I needed it for school, some of them just because I was in a mood for writing, and I don't want to erase them. Maybe someone else will like it or need it. So - You can use any of these in any way. (If it's not for school, please keep my name as an author...)
Teória namotávania a podvojných identít v spoločnosti
    (Troška psychológie. Ako namotávať ľudí.)
Kylen Wrayova metóda výberu optimálneho prvku
    (Troška psychológie. Ako vybrať najlepší prvok, ak sú všetky rovnako dobré.)
Wrayova teória áút
    (Filozofická úvaha o tom ako to v živote chodí)
VTR vs. Ekológia
    (Úvaha z predmetu Ekológia)
Človek
    (Úvaha na tému "Človek-vývoj" z predmetu filozofia)
Osobnosť
    (Úvaha na tému "Osobnosť" z predmetu filozofia)
Poznanie a vývoj
    (Úvaha na tému "Poznanie a vývoj" z predmetu filozofia)
Dobro
    (Úvaha na tému "Dobro vs. Zlo" z predmetu filozofia)
Pozitívny egocentrizmus
    (Filozofická úvaha o tom, že egoizmus sa dá chápať aj inak)
My Sci-Fi story #1
    (About destroying the Earth, telepats and aliens)
My Sci-Fi story #2
    (Faster than light...)