1993

Základná škola, spoločné triedne foto. Ja, Maťo a Jožo.

Fotografie zo základnej školy...